Chế độ miễn thi tốt nghiệp THPT dành cho học sinh khuyết tật

Ngày hỏi:06/06/2019

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về trường hợp học sinh khuyết tật có được miễn thi tốt nghiệp THPT hay không? Nếu có thì điều này được quy định tại văn bản nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT quy định về đối tượng được miễn thi các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

   - Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

   - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   - Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   Đồng thời điều kiện để được miễn thi tốt nghiệp THPT quy định tại Điều 32 này như sau:

   - Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung:

   + Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;

   + Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   - Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung:

   + Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT;

   + Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   - Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

   + Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;

   + Có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   Như vậy, theo quy định trên, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng có đủ các điều kiện theo quy định được miễn thi tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn