Chế độ phụ cấp đối với nhân viên trường học

Ngày hỏi:13/05/2014
Cần có chế độ đãi ngộ phù hợp cho các đối tượng như nhân viên hành chính, kế toán, văn thư, thư viện, y tế đang công tác trong các cơ sở giáo dục - đào tạo. Đó là ý kiến phản ánh của cử tri các tỉnh Bắc Giang, Điện Biên, Ninh Thuận, Tiền Giang.

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

   Đối tượng viên chức (phục vụ công tác giảng dạy) công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, tùy theo vị trí việc làm và địa bàn công tác, đang được hưởng một số loại phụ cấp, trợ cấp, gồm:

   - Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức làm việc trong thư viện, quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

   - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho viên chức làm việc trong các phòng thí nghiệm ở các trường và các cơ sở giáo dục khác quy định tại Công văn số 9552/TCCB ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại trường học quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.

   Viên chức công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

   Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về "Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020", Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, xác định rõ các ngành nghề đặc thù, trên cơ sở đó xây dựng, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp để bảo đảm công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề (thâm niên, ưu đãi, trách nhiệm theo nghề, công vụ) trình Chính phủ xem xét, quyết định.

   TheoChinhphu.vn


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn