Chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với các đối tượng nhà giáo

Ngày hỏi:21/02/2017

Chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với các đối tượng nhà giáo. Tôi là Hoàng Bá Hải giáo viên trường Tiểu học Nguyễn văn Linh huyện Phú Thiện - Gia Lai. Trước đây tôi công tác ở xã đặc biệt khó khăn, tôi đã hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nam là 5 năm, nữ 3 năm. Sau đó năm 2009 tôi được chuyển đến huyện khác trường không thuộc diện khó khăn, đến tháng 1 năm 2011 trường tôi được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP . Vậy tôi có được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

   "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

   1. Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

   a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

   b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

   c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền."

   "Điều 2. Đối tượng áp dụng

   Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

   2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

   3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này."

   Do cả hai chế độ đều áp dụng đối với các đối tượng riêng trong điều kiện công tác riêng, nên sẽ căn cứ vào điều kiện hiện tại mà có thể xem xét việc áp dụng chế độ chính sách theo văn bản nào. Tuy nhiên cả hai nghị định này đều có điểm chung là áp dụng đối với vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nên nếu bạn nói hiện tại bạn không còn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh của các nghị định trên, cũng như sẽ không thể được hưởng các chế độ ưu đãi áp dụng với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản đó.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với các đối tượng nhà giáo. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 116/2010/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn