Chế độ phụ cấp với giáo viên luân chuyển công tác

Ngày hỏi:25/05/2014
Ông Nguyễn Đình Hân (thninhhai.tg@...) là giáo viên công tác tại xã Phú Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từ năm 2003 - 2008, đã hưởng đủ 5 phụ cấp thu hút (3 năm 5 tháng theo Nghị định 35/2001/NĐ-CP và 1 năm 7 tháng theo Nghị định61/2006/NĐ-CP). Từ tháng 9/2008, ông Hân được chuyển công tác về xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển nhưng ông không được hưởng chế độ thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Từ tháng 9/2008 đến nay ông Hân không được hưởng phụ cấp ưu đãi. Ông Hân đề nghị giải đáp, ông không được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP có đúng không? Theo Nghị định19/2013/NĐ-CP, ông có được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút hay không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Về vấn đề ông Hân hỏi, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:

   Phụ cấp thu hút

   Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Chương II Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì thời gian hưởng phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 đến 5 năm.

   Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP quy định, thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP cũng quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là không quá 5 năm.

   Trường hợp của ông Nguyễn Đình Hân, từ năm 2003-2008, ông đã hưởng phụ cấp thu hút và đã hưởng đủ 5 năm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Hiện nay ông vẫn đang công tác ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Nếu trước khi được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ông công tác tại cơ sở giáo dục thuộc vùng thuận lợi, hết thời hạn công tác theo quy định (5 năm) nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ông tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2012/NĐ-CP.

   Trường hợp từ trước đến nay, ông luôn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ông đã được hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo quy định thì nay ông được hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

   Phụ cấp ưu đãi

   Điều 7 Chương II Nghị định số 61/2006/NĐ-CP quy định, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

   Theo quy định nêu trên, nếu hiện nay ông vẫn đang công tác tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển (xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP) thì ông vẫn tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

   Theochinhphu.vn


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn