Chế độ thâm niên của giáo viên

Ngày hỏi:07/05/2012

Chào Luật sư! Tôi tên là Lê Anh Văn hiện đang công tác tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Yên Bái. Cho tôi được hỏi luật sư vấn đề như sau: Tháng 12/2005 tôi được tuyển dụng vào ngạch 15.113 giáo viên THPT loại A1( chế độ tập sự), đến tháng 06/2006 tôi được bổ nhiệm chính thức cho đến 30/6/2011. Vì lí do gia đình tôi chuyển công tác theo dạng hợp đồng lao động không thời hạn với Trung tâm GTVL của Tỉnh. Hiện nay có Nghị định  số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Tôi đang băn khoăn không biết mình được hưởng chế độ trên như thế nào? Cơ quan nào chịu trách nhiệm làm chế độ cho tôi? Rất mong luật sư giải thích thắc mắc của tôi! Tôi trân trọng cảm ơn. Chờ hồi âm của Luật sư ngày gần đây.

  • Tại Điều 1 (quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng) của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ có quy định:

   Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Cụ thể hơn, tại Điều 1 (Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) của thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH có hướng dẫn rõ:
   1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

   2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

   3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

   a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

   b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.
   Như vậy, do bạn không còn làm công tác giảng dạy, giáo dục nên ko thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản nêu trên


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn