Chế độ thâm niên giáo dục

Ngày hỏi:23/11/2013

 Trước đây tôi là Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thị xã Tây Ninh, đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ 01/01/2003, có thời gian trực tiếp giảng dạy là 27 năm 08 tháng. Vậy tôi có được hưởng chế độ thâm niên giáo dục hay không? Đối tượng nào được hưởng và mức hưởng là bao nhiêu ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

   Tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập, có thời gian trực tiếp giảng dạy từ đủ 05 năm trở lên, nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến 31 tháng 05 năm 2011 và đang hưởng lương hưu tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2012.

   Mức trợ cấp được quy định tại Điều 4 là trợ cấp một lần bằng tiền và được xác định theo công thức sau:

   Mức trợ cấp một lần = (Lương hưu tháng 10/2013 x 10%) x Số năm được tính trợ cấp.

   Trong đó:

   - Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.

   - Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12. tháng được tính tròn là 1 năm.

   Theo quy định trên thì Bà đủ điều kiện để được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định này và được hưởng trợ cấp một lần, mức hưởng là: Lương hưu tháng 10/2013 x 10% x 28 năm. Vậy Bà liên hệ với Bảo hiểm xã hội Thị xã Tây Ninh để được hướng dẫn làm đơn theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ thâm niên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn