Chế độ thâm niên khi là giáo viên của trường đại học ngoài công lập

Ngày hỏi:24/02/2016

Tôi là giáo viên của trường đại học ngoài công lập. Vậy tôi có được hưởng chế độ thâm niên không và chế độ thâm niên có được tính đóng bảo hiểm không ah

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị Đinh Số: 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thì đối tượng áp dụng tại Điều 1 của Nghị địng là: “Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).
   Trường hợp bạn hỏi thì hiện nay bạn đang là giáo viên trường Đại học ngoài công lập theo Nghị Định 54/2011/NĐ-CP này thì bạn không thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định này.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn