Chế độ trợ cấp một lần cho người đột tử theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Ngày hỏi:05/03/2015

Theo Nghị định 116/2010 của chính phủ, quy định chế độ thôi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trường tôi có một giáo viên bị đột tử vậy có được tiền trợ cấp thôi công tác trong vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn không, thời gian công tác trong vùng đặc biệt khó khăn tự tháng 5/1997 đến hết tháng 01/2015. Nội dung trên tôi đã được thư viện Pháp luật trả lời vào lúc 17 giờ ngày 04/3/2015 là trường hợp này áp dụng theo điều 48 Bộ Luật lao động năm 2012, xong tôi muốn Thư viện Pháp luật tư vấn thêm cho tôi được biết: Theo điều 8 của Nghị định 116/2010 của chính phủ quy định chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu. Vậy trường tôi có một giáo viên bị đột tử có được áp dụng hưởng trợ cấp một lần theo điều 8 của Nghị định 116/2010 của chính phủ hay không?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • Điều 8, Nghị định 116/2010 /NĐ-CP quy định về Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu:

   "1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn..."

   Như vậy chỉ có 2 đối tượng được hưởng chế độ quy định tại điều này, giáo viên đang giảng dạy tại trường mà bị đột tử thì không đủ điều kiện được hưởng chế độ quy định tại Điều 8, Nghị định 116/2010/NĐ-CP.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn