Chế độ trợ cấp nghỉ hưu cho giáo viên vùng cao

Ngày hỏi:10/01/2013

Tôi cùng một số giáo viên công tác tại trường Tiểu học Quảng Sơn từ năm 1990 đến nay. Từ tháng 6 năm 2006 đến hết tháng 5 năm 2011, tôi đã hưởng đủ 5 năm chế độ ưu đãi, được hưởng đầy đủ chế độ thâm niên vùng cao, nhưng không được hưởng phụ cấp lần đầu theo Nghị định 61 (4.000.000 đồng) hay Nghị định 116 (10 tháng lương cơ bản). Vậy tôi có được hưởng phụ cấp lần đầu không và nếu được hưởng thì sẽ được hưởng theo nghị định nào? Nếu trong trường hợp công tác trên mà đã chuyển trưởng (hoặc nghỉ hưu) từ tháng 8 năm 2011, đã được hưởng trợ cấp chuyển vùng đầy đủ, nhưng không được phụ cấp lần đầu thì có được hưởng phụ cấp lần đầu nữa không? Nếu được hưởng thì sẽ được hưởng như thế nào và đơn vị nào sẽ chi trả?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:


  • Chế độ trợ cấp lần đầu được thực hiện đối với các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khi đến công tác ở các vùng đặc biệt khó khăn do Nhà nước quy đinh, thời điểm áp dụng đối với các giáo viên, cán bộ quản lý đến công tác được hưởng trợ cấp lần đầu tính từ năm 2001 đến nay và được quy định tại các văn bản sau:
   - Thời điểm áp dụng kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2001 đến ngày 12 tháng 7 năm 2006 thực hiện theo Nghị định sô 35/2001/NĐ-CP ngày 09/7/2001 của Chính phủ.
   - Thời điểm áp dụng kể từ ngày 13/7/2006 đến hết tháng 2 năm 2011 được thực hiện theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ và Thông tư số 06/2007/TTLT-BGĐT-BTC ngày 27/3/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.
   - Thời điểm từ ngày 01/3/2011 đến nay, thực hiện theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV ngày 31/8/2011 liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
   Căn cứ các văn bản trên, đối chiếu với trường hợp của bạn cùng một số giáo viên, là những người đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn trước ngày các Nghị định có hiệu lực thi hành (Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 20/6/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2006 đến ngày 12/7/2006; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành 13/7/2006; Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2011). Do vậy, không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu./.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn