Chế độ ưu đãi với giáo viên thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, Yên Bái

Ngày hỏi:08/12/2010

Bà Nguyễn Thị Thoa, giáo viên Trường Tiểu học số 2 An Thịnh, thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, muốn biết các giáo viên nơi đây có được hưởng chế độ ưu đãi đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn không?

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tư vấn như sau:

  • Thôn Làng Lớn nơi bà Thoa đang công tác là thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng lại thuộc xã vùng II, không phải xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Căn cứ điểm b mục 2 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phạm vi áp dụng chính sách gồm:

   - Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005);

   - Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) và các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

   Như vậy, căn cứ các văn bản nêu trên, bà Thoa và các giáo viên trường Tiểu học số 2 An Thịnh không thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Tuy nhiên, tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/1/2008 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nằm trong danh sách 3.149 thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... đặc biệt khó khăn thuộc 1.140 xã khu vực II, trong diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình này từ năm 2007.

   Do vậy, trong khi chưa có văn bản điều chỉnh, bổ sung chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đề nghị UBND huyện Văn Yên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học An Thịnh số 2 làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, giúp bà Nguyễn Thị Thoa và các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn