Chế độ và trách nhiệm của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Ngày hỏi:19/10/2019

Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức , Ban biên tập cho hỏi: Chế độ và trách nhiệm của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ và trách nhiệm của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định 66/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc theo chế độ thủ trưởng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường; các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Khi Hiệu trưởng vắng mặt, một Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền điều hành hoạt động của Trường

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ bồi dưỡng
  Bồi dưỡng nghiệp vụ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn