Chế độ với nhà giáo được cử đi nghiên cứu sinh

Ngày hỏi:04/11/2012

Năm 2007, ông Vũ Danh Tuyên, giảng viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi nghiên cứu sinh tại nước ngoài theo Chương trình học bổng diện Hiệp định, thời hạn 4 năm. Do trường ông Tuyên theo học không tổ chức được Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp đúng thời gian nên nhà trường đề nghị gia hạn và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gia hạn cho ông Tuyên 5 tháng. Hiện nay, ông Tuyên đã hoàn thành khoá học và quay lại trường công tác. Ông Tuyên đề nghị được giải đáp, thời gian nghiên cứu sinh tại nước ngoài có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Trong thời gian gia hạn, chế độ được tính như thế nào? Thời gian hưởng 100% lương được tính từ thời điểm bắt đầu làm thủ tục tốt nghiệp tại Cục Đào tạo nước ngoài hay tính từ khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về trường?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Ngày 30/12/2011 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

   Theo đó, khoản 1 Điều 2 quy định, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục.

   Đối chiếu với quy định này, thời gian đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài của ông Tuyên không thuộc thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

   Việc ông Tuyên được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo gia hạn 5 tháng thì chế độ được hưởng trong thời gian gia hạn phải căn cứ vào các nội dung quyết định cho phép gia hạn của ông Tuyên để xem xét.

   Ngoài ra, thời gian tính hưởng 100% lương của ông Tuyên được tính từ khi có Quyết định của trường đại học, nơi ông Tuyên công tác và tiếp nhận trở lại làm việc.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn