Chi cho hoạt động đánh giá ngoài khi thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

Ngày hỏi:14/03/2017

Chi cho hoạt động đánh giá ngoài khi thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn! Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi cho hoạt động đánh giá ngoài khi thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên được hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên, theo đó:

   Điều 3. Chi cho hoạt động đánh giá ngoài

   1. Chi phí phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê phòng ngủ cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài: Thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

   2. Chi phục vụ công tác nghiên cứu hồ sơ đánh giá của từng thành viên và viết báo cáo sơ bộ: Tối đa không quá 600.000 đồng/người/cơ sở giáo dục (không quá 07 người).

   3. Chi phục vụ công tác làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá của từng thành viên (tối đa không quá 04 ngày và không quá 07 người):

   a) Trưởng đoàn: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày;

   b) Thư ký: Tối đa không quá 180.000 đồng/người/ngày;

   c) Các thành viên khác: Tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày.

   4. Chi khảo sát tại cơ sở giáo dục (tối đa không quá 05 ngày và không quá 07 người):

   a) Trưởng đoàn: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày;

   b) Thư ký: Tối đa không quá 180.000 đồng/người/ngày;

   c) Các thành viên khác: Tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày.

   5. Chi viết báo cáo đánh giá ngoài: Mức chi khoán theo sản phẩm cuối cùng không quá 1.000.000 đồng/báo cáo.

   6. Chi in ấn và văn phòng phẩm: Thực hiện theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc tiết kiệm, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

   7. Chi in và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục: 300.000 đồng/giấy chứng nhận.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chi cho hoạt động đánh giá ngoài khi thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, được quy định tại Thông tư 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn