Chỉ có nhà đầu tư nước ngoài mới được đầu tư thành lập trường THPT tư thục?

Ngày hỏi:18/08/2021

Theo em được biết thì khi xây dựng trường tư thục, tốn kém về tiền bạc rất nhiều và em thấy nhiều nhà đầu tư nước ngoài họ đầu tư xây dựng. Nên muốn hỏi pháp luật có quy địng chỉ có nhà đầu tư nước ngoài thì mới được đầu tư thành lập trường THPT tư thục đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 4 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT) quy định loại hình và hệ thống trường trung học:

   1. Trường trung học được tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục.

   a) Trường trung học công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thường xuyên của trường trung học công lập chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm.

   b) Trường trung học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được thành lập theo quy định của pháp luật. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường trung học tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

   Như vậy, đối với trường công lập thì do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập còn trường tư thục như THPT nêu trên có thể do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư để đầu tư thành lập. Không bắt buộc hay chỉ quy định cho nhà đầu tư nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn