Chi hỗ trợ khuyến học, khuyến tài cho Hội khuyến học có được đưa vào chi phí được trừ không?

Ngày hỏi:19/09/2014
Chi hỗ trợ khuyến học, khuyến tài cho Hội khuyến học có được đưa vào chi phí không? Nếu được trừ thì ngoài biên bản xác nhận còn thêm thủ tục gì? Trên hóa đơn GTGT ghi sai địa chỉ, số tiền… thì không làm biên bản hủy chỉ làm biên bản điều chỉnh có được không?

  Nội dung này được Phạm Đình Huy - TP.TT&HT NNT tư vấn như sau:

  • Khoản chi hỗ trợ khuyến học được hạch toán vào chi phí nếu khoản chi này đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục được quy định tại Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

   Hóa đơn ghi sai địa chỉ, số tiền… được hướng dẫn xử lý tại Điều 20 và phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn