Chính sách học bổng và tiền trợ cấp cho sinh viên cử tuyển

Ngày hỏi:19/02/2013

Hiện nay tôi là sinh viên năm thứ 5 Trường ĐH Dược Hà Nội. Là sinh viên cử tuyển nên hàng năm tôi vẫn nhận được tiền trợ cấp của tỉnh gửi lên. Nhưng từ đấu năm đến nay tôi vẫn chưa nhận được thông báo của nhà trường về nhận tiền trợ cấp và nhà trường có cho biết là tỉnh vẫn chưa gửi trợ cấp. Tôi muốn hỏi là hiện nay có thay đổi chính sách tiền trợ cấp cho sinh viên cử tuyển không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:


  • Thực hiện Quyết định số 1465/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình học tập sinh viên cử tuyển được hưởng kinh phí đào tạo của tỉnh qua đầu mối là Sở Giáo dục và Đào tạo.
   Hiện nay, chính sách học bổng và tiền trợ cấp cho sinh viên cử tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT. Theo đó, sinh viên cử tuyển được hưởng chế độ sau:
   - Học bổng chính sách theo quy định của nhà nước bằng 80% mức lượng tối thiểu chung của nhà nước (mức hưởng tại thời điểm hiện tại là 840.000đ/tháng/sinh viên);
   - Trợ cấp tiền ăn, ở, đi lại, mua sách vở, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế… Mức tối thiểu bằng 50% mức lương tối thiểu chung của nhà nước (mức hưởng tại thời điểm hiện tại là 525.000đ/tháng/sinh viên).
   Trong câu hỏi, bạn chưa nói rõ năm nào bạn chưa được hưởng trợ cấp:
   - Nếu là học bổng và tiền trợ cấp năm 2012: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã chuyển đủ kinh phí đào tạo sinh viên cử tuyển cho các cơ sở Trường để nhận.
   - Nếu là học bổng và tiền trợ cấp năm 2013: Tại thời điểm này tỉnh Quảng Ninh chưa kịp thực hiện việc ký kết hợp đồng với các cơ sở đào tạo, do vậy nhà trường chưa thể có thông báo tiền trợ cấp tới các sinh viên cử tuyển.
   Để rõ hơn những vấn đề liên quan đến tiền trợ cấp cho sinh viên cử tuyển đang học tại các cơ sở đào tạo, đề nghị liên lạc với Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng GDCN) là cơ quan đầu mối của tỉnh, chịu trách nhiệm hàng năm ký kết hợp đồng đào tạo; chi trả kinh phí đào tạo cho sinh viên cử tuyển (Kinh phí đào tạo bao gồm: học phí chi trả cho cơ sở đào tạo; học bổng chính sách và tiền trợ cấp cho sinh viên)./.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn