Chính sách thu hút dành cho đối tượng là sinh viên tốt nghiệp THỦ KHOA khi ra trường

Ngày hỏi:30/10/2014

Xin quý cấp cho tôi được hỏi là hiện nay thành phố Đà Nẵng có chính sách thu hút dành cho đối tượng là sinh viên tốt nghiệp THỦ KHOA khi ra trường không? Ngoài những ngành đã được thành phố thông báo theo diện thu hút hàng năm.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Sở Nội vụ đã nhận câu hỏi của bạn qua thư mục hỏi – đáp của Sở Nội vụ. Sau khi xem xét, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

   Hiện nay thành phố có chính sách thu hút nguồn nhân lực theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. Ngoài chính sách này, thì thành phố chưa có chính sách thu hút riêng dành cho Thủ khoa khi ra trường.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn