Chính sách về tuyển sinh đào tạo liên thông đối với ngành y tế

Ngày hỏi:14/09/2009

Hiện nay, ngành y tế chúng tôi đang thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược. Chúng tôi là những cán bộ công tác ở vùng miền núi, trình độ chuyên môn trước đây chỉ là trung cấp, cao đẳng. Nay do yêu cầu thực tế cần phải được đào taọ cao hơn thì mới có thể đáp ứng được việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Nay mong luật sư nói rõ hơn về các tiêu chuẩn tuyển sinh (về trình độ chuyên môn của các chuyên ngành đào tạo, về thâm niên chuyên môn). Để chúng tôi nắm bặt được và chuẩn bị cho việc thi tuyển.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Giáo dục và và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành, Thông tư số 06 ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế thì các đối tượng được tuyển sinh cần phải đạt được các tiêu chuẩn như về phẩm chất chính trị, về trình độ văn hoá (tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá tương đương). Về trình độ chuyên môn từng chuyên ngành, trình độ đào tạo được quy định như sau: + Đào tạo cử nhân và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học từ trình độ trung cấp: phải có bằng tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp, hộ sinh trung cấp hoặc kỹ thuật viên trung cấp chuyên ngành phù hợp, đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế; nếu tốt nghiệp y sĩ trung cấp phải có thêm chứng chỉ chuyển đổi thành điều dưỡng trung cấp theo chương trình của Bộ Y tế do các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép. + Đào tạo cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật y học từ trình độ cao đẳng: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng, hộ sinh hoặc cao đẳng kỹ thuật y học chuyên ngành phù hợp, đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế. + Đào tạo cử nhân y tế cộng đồng: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng y tế đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế. + Đào tạo bác sỹ đa khoa: Phải có bằng tốt nghiệp y sỹ đa khoa đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế. + Đào tạo bác sỹ y học cổ truyền: Phải có bằng y sỹ y học cổ truyền hoặc y sỹ định hướng y học cổ truyền đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế. + Các đối tượng đã được đào tạo trong quân đội phải có bằng tốt nghiệp trung cấp y, dược do trường trung cấp quân y cấp hoặc có bằng trung cấp quân y thuộc quân khu, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương cấp từ năm 1994 trở về trước và có thời gian đào tạo ít nhất là 2 năm học. Đối với thâm niên chuyên môn thì các đối tượng này phải có thâm niên chuyên môn từ 12 tháng (loại giỏi), còn các đối tượng khác thì phải có 24 tháng thâm niên trở lên; đối với đào tạo đại học y, dược từ trình độ trung cấp thì thâm niên chyên môn phải từ 36 tháng trở lên.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn