Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước

Ngày hỏi:22/11/2018

Đang công tác tại phòng Giáo dục của huyện, có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi, cụ thể thắc mắc của bạn như sau: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần non trong việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước bao gồm các tiêu chí nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần non trong việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước bao gồm các tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   - Chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

   - Thực hiện các quy định của địa phương;

   - Giáo dục trẻ thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng;

   - Vận động gia đình và mọi người xung quanh chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn