Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông

Ngày hỏi:12/02/2020

Liên quan đến hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ giáo dục. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông được thực hiện dựa trên chương trình nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

   Chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

   Thực hiện theo các Chương trình BDTX do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (sau đây gọi chung là Chương trình BDTX), bao gồm:

   - Chương trình BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;

   - Chương trình BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;

   - Chương trình BDTX giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:




  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn