Chương trình đào tạo tiến sĩ được quy định cấu trúc thế nào?

Ngày hỏi:19/07/2021

Năm sau tôi tính đi học tiến sĩ, không biết chương trình đào tạo tiến sĩ được quy định cấu trúc thế nào? Các tín chỉ được phân chia ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 8 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 07/08/2021) quy định về cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo, trong đó:

   Yêu cầu đối với chương trình đào tạo tiến sĩ:

   - Tối thiểu 80% nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ;

   - Tối đa 16 tín chỉ các học phần, môn học bắt buộc hoặc tự chọn đối với đầu vào trình độ thạc sĩ;

   - Tối thiểu 30 tín chỉ các học phần, môn học bắt buộc hoặc tự chọn đối với đầu vào trình độ đại học.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn