Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ cử nhân tại trường công lập

Ngày hỏi:12/07/2018

Xin chào Ban biên tập, tôi là Quỳnh Như hiện là giảng viên tại một trường đại học công lập. Tôi muốn tìm hiểu về chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo như tôi biết thì chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh được chia theo thành từng hệ đào tạo. Vậy anh/chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ cử nhân tại trường công lập được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ cử nhân tại trường công lập được quy định tại Mục II Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BQP, cụ thể:

   a) Khối lượng kiến thức: 60 tiết.

   b) Cấu trúc của chương trình:

   TT

   Nội dung

   Số tiết

   1

   Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

   06

   2

   Đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

   04

   3

   Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

   05

   4

   Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng, an ninh của bộ, ngành, địa phương.

   05

   5

   Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, kết hợp quốc phòng an ninh với đối ngoại.

   05

   6

   Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   05

   7

   Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

   05

   8

   Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

   05

   9

   Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

   05

   10

   Phòng chống Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

   05

   11

   Quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

   05

   12

   Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng cơ sở bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.

   05

   Trên đây là tư vấn về chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ cử nhân tại trường công lập. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 39/2014/TT-BQP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn