Chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh

Ngày hỏi:16/02/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Tuấn, đang là sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh được quy định tại Điều 3 Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT về Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   - Chương trình GDQP-AN thể hiện mục tiêu GDQP-AN; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi, thời gian và cấu trúc nội dung môn học của các cấp học và trình độ đào tạo; bao gồm:

   + Chương trình GDQP-AN cấp trung học phổ thông;

   + Chương trình GDQP-AN trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

   + Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng.

   - Sách giáo khoa GDQP-AN thuộc hệ thống sách giáo khoa giáo dục phổ thông, sử dụng cho học sinh cấp trung học phổ thông; gồm có: GDQP-AN 10, GDQP-AN 11, GDQP-AN 12. Sách giáo viên GDQP-AN quy định nội dung, thời gian và phương pháp giảng dạy từng bài trong sách giáo khoa GDQP-AN, sử dụng cho giáo viên GDQP-AN cấp trung học phổ thông.

   - Giáo trình GDQP-AN thuộc giáo trình sử dụng chung trong các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, gồm có:

   + Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp;

   + Giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn