Chuyển công tác, hưởng lương và phụ cấp thâm niên thế nào?

Ngày hỏi:02/08/2014
Bà Nguyễn Thị Phúc Loan (phucloan73@...) là giáo viên một trường THCS thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hưởng lương bậc 5, Hệ số lương 3,34, phụ cấp thâm niên nhà giáo mức 12% Vừa qua bà Loan xin chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Thành (Tây Ninh). Khi làm thủ tục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên đã chấm dứt hợp đồng và giải quyết các chế độ theo quy định của ngành. Bà Loan hỏi, khi về đơn vị mới, bà có được hưởng lương và các chế độ như đã hưởng ở đơn vị cũ hay không?
  • Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

   Ngày 25/12/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Điều 14, Điều 15 Thông tư này quy định:

   - Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.

   - Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

   - Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.

   Việc xếp lương ở cơ quan, đơn vị chuyển đến

   Điểm c, Khoản 3, Mục II Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

   Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

   - Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

   - Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).

   - Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

   Đang giảng dạy thì được hưởng phụ cấp thâm niên

   Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo là: nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

   Trường hợp bà Nguyễn Thị Phúc Loan - Giáo viên một trường THCS thuộc thị xã Tân Uyên (Bình Dương), chuyển công tác về Phòng giáo dục huyện Hòa Thành (Tây Ninh).

   Căn cứ Điều 14, Điều 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV thì, đơn vị cũ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc và lập văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc có xác nhận của bà.

   Khi chuyển đến đơn vị mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với bà Loan và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà Loan tại đơn vị cũ.

   Căn cứ điểm c, Khoản 3, Mục II Thông tư số 79/2005/TT-BNV, trường hợp bà Loan chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch giáo viên THCS đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương theo Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc ở đơn vị cũ là bậc 5/10, hệ số 3,34, ngạch giáo viên THCS (mã 15a.202), kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau từ đơn vị cũ.

   Nếu bà Loan chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch giáo viên THCS đang giữ thì phải chuyển ngạch.

   Theo Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, sau khi chuyển công tác về đơn vị mới, mà bà Loan tiếp tục giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thì bà tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo với mức 12%, cứ thêm 1 năm tiếp tục giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập thì phụ cấp thâm niên được cộng thêm 1%.

   Do chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo chỉ áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập, nếu bà vẫn làm việc trong ngành giáo dục nhưng không tiếp tục giảng dạy nữa thì không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

   Luật sư Trần Văn Toàn
   Theo Chinhphu.vn


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn