Có bằng thạc sĩ triết học có được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị không?

Ngày hỏi:31/10/2019

Xin hỏi tôi có bằng thạc sỹ Triết học tại Học viện Chính trị Bộ quốc phòng. Tôi có được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị không? Giờ tôi muốn xin cấp bằng cao cấp lý luận chính trị thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước năm 2009 thì khi tốt nghiệp đại học liên quan đến triết học được cấp chứng nhận cao cấp lý luận chính trị, nhưng từ năm 2009 khi Quy định 256-QĐ/TW năm 2009 có hiệu lực thì việc cấp chứng chỉ cao cấp lý luận chính trị thì phải thông qua đào tạo và thi tuyển theo quy định.

   Theo quy định tại Quyết định 3842/QĐ-HVCTQG năm 2015 để được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị thì phải tham gia khóa đào đạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định:

   *Về học tập

   - Đã hoàn thành các khối kiến thức trong chương trình đào tạo với kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên;

   - Đề án tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

   *Về rèn luyện

   Được xếp loại rèn luyện từ trung bình trở lên.

   Lưu ý: Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Như vậy, bạn có bằng thạc sĩ Triết học tại Học viện Chính trí Bộ Quốc phòng thì không được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị, nếu bạn muốn được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị bạn phải tham giao khóa đào tạo theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn