Có bằng trung cấp sư phạm mầm non là được mở nhà trẻ phải không?

Ngày hỏi:12/02/2019

Năm nay em sẽ hoàn thành khóa học và tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm mầm non. Em muốn về quê để mở nhà trẻ và em sẽ là hiệu trưởng kiêm giáo viên của nhà trẻ thì có được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có bằng trung cấp sư phạm mầm non là được mở nhà trẻ phải không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT thì nhà trẻ được tổ chức theo các loại hình công lập, dân lập hoặc tư thục. Trong đó:

   - Nhà trẻ công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

   - Nhà trẻ dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ.

   - Nhà trẻ tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì cá nhân được thành lập, đầu tư xây dựng nhà trẻ tư thục (Cá nhân không được thành lập, đầu tư xây dựng nhà trẻ công lập, dân lập).

   Theo quy định tại Điều lệ Trường Mầm non Hiệu trưởng nhà trẻ tư thục là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trẻ tư thục. Hiệu trưởng nhà trẻ tư thục do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo công nhận theo quy trình công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng nhà trẻ tư thục là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được đánh giá và có thể công nhận lại. Sau mỗi năm học, mỗi nhiệm kì công tác, Hiệu trưởng nhà trẻ tư thục được cán bộ, giáo viên trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định.

   Người được công nhận làm Hiệu trưởng nhà trẻ tư thục phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   - Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

   Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

   - Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

   Như vậy: Cá nhân khi muốn thành lập và quản lý nhà trẻ tư thục với tư cách là Hiệu trưởng thì cần phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non, đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý và có kinh nghiệm công tác liên tục 5 năm trong giáo dục mầm non (trong một số trường hợp thì thời gian này có thể ít hơn).

   Do đó: Đối với trường hợp trong năm 2019 bạn mới hoàn thành khóa học và tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm mầm non thì chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn để thành lập và quản lý nhà trẻ tư thục với tư cách là Hiệu trưởng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn