Có bắt buộc công khai số lượng tuyển sinh khi sử dụng cả xét tuyển và thi tuyển khi tuyển sinh đại học?

Ngày hỏi:16/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi sử dụng cả xét tuyển và thi tuyển khi tuyển sinh đại học có bắt buộc phải công khai số lượng tuyển sinh của từng phương thức không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

   Các trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành) phải xác định và công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh; thực hiện các quyền và nhiệm vụ tương ứng với từng phương thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi trường đại học sử dụng cả xét tuyển và thi tuyển khi tuyển sinh đại học bắt buộc phải công khai số lượng tuyển sinh của từng phương thức xét tuyển và thi tuyển.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn