Có bắt buộc đóng học phí một lần cho cả năm học?

Ngày hỏi:23/09/2021

Cho hỏi: Theo quy định mới về học phí thì có bắt buộc đóng học phí một lần cho cả năm học không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2021), có quy định:

   Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu người học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí được thu tối đa 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp học phí được thu tối đa 10 tháng/năm.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc thu học phí được thực hiện định kỳ hàng tháng, không bắt buộc thu học phí cho cả học kỳ hay cả năm học. Nhưng trường hợp tự nguyện đóng thì nhà trường vẫn thực hiện thu.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn