Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày hỏi:28/11/2018

Các anh chi cho tôi hỏi pháp luật không quy định cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì các cơ sở này phải xây dựng cơ cấu tổ chức như thế nào cho đúng ạ? Rất mong nhận được câu trả lời về email: Thanhhoa****@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; trường trung cấp; và trường cao đẳng.

   Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

   Cơ cấu, tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Theo đó, cơ cấu tổ chức của trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, tư thục được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 10 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014; còn cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

   Tuy nhiên, đối với trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài) thì pháp luật không quy định cơ cấu tổ chức cụ thể đối với cơ sở này.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tự chủ về cơ cấu tổ chức.

   Do đó: Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà cơ sở tự xây dựng cơ cấu tổ chức tại cơ sở (có thể tham khảo cơ cấu tổ chức của trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, tư thục; trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục để tự xây dựng).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn