Cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục

Ngày hỏi:28/11/2018

Theo như tôi được biến thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trung tâm giáo dục nghề nghiệp; trường trung cấp; và trường cao đẳng) được tổ chức theo các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo loại hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục thì cơ cấu tổ chức của trung tâm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; trường trung cấp; và trường cao đẳng.

   Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

   Cơ cấu, tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trong đó, Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 thì cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục bao gồm:

   - Giám đốc, phó giám đốc;

   - Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

   - Các tổ bộ môn;

   - Các hội đồng tư vấn;

   - Các đơn vị phục vụ đào tạo; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn