Cơ cấu tổ chức của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/08/2018

Xin chào Ban biên tập!

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi câu hỏi sau: Cơ cấu tổ chức của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục được quy định như thế nào?

Chân thành cảm ơn Ban biên tập!

Hữu Vi - Bình Định

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục được quy định tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục ban hành kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung như sau:

   Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục có cơ cấu tổ chức quản lý bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện, quy mô của nhà trường. Cơ cấu tổ chức của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục bao gồm:

   - Hội đồng quản trị.

   - Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

   - Ban Kiểm soát.

   - Các phòng chức năng.

   - Các khoa và tổ bộ môn trực thuộc trường.

   - Các tổ bộ môn trực thuộc khoa.

   - Các lớp học.

   - Các hội đồng tư vấn, cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

   - Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức xã hội.

   Trên đây là nội dung trả lời về cơ cấu tổ chức của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy định này tại Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cơ cấu tổ chức
  Trung cấp chuyên nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn