Có được học vượt lớp khi theo học cấp tiểu học?

Ngày hỏi:09/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi theo các lớp của cấp tiểu học thì có được xem xét việc học vượt lớp cho học sinh phát triển về trí tuệ không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định:

   Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục thực hiện xem xét đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

   a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh có đơn đề nghị với nhà trường;

   b) Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: các đại diện của Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, Tổng phụ trách Đội;

   c) Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét quyết định.

   => Căn cứ vào quy định nêu trên thì nếu học sinh kho theo học cấp tiểu học mà phát triển về trí tuệ thì có thể xem xét để được học vượt. Nhưng để được học vượt thì bên cạnh đáp ứng về trí tuệ thì học sinh đó phải đáp ứng về thể lực và phải trải qua việc xem xét của nhà trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn