Có được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo không?

Ngày hỏi:03/12/2013

Tôi tên V, hiện là nhà giáo nghỉ hưu tại Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh, có thời gian công tác trong ngành giáo dục là 28 năm 10 tháng, mức lương hưu hiện hưởng thời điểm tháng 10/2013 là 3.458.000 đồng. Cụ thể thời gian công tác như sau: - Từ tháng 5/1975 đến tháng 3/1993 là giáo viên trường cấp 1-2 Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh. - Từ tháng 4/1993 đến tháng 11/2000 là nhân viên văn thư trường cấp 1-2 Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh. - Từ tháng 12/2000 đến tháng 02/2004 là giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Trảng Bàng. Vậy xin hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo với thời gian là 28 năm 10 tháng hay không? mức hưởng cụ thể là bao nhiêu?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu và Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định:

   - Đối tượng được hưởng trợ cấp là nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập..., có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở công lập từ đủ 5 năm trở lên.

   - Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục theo quy định trên đây đã được tính hưởng chế độ hưu trí (nếu không liên tục thì được cộng dồn). Thời gian tính hưởng trợ cấp nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng thì tính bằng 1/2 năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng 1 năm.

   - Mức trợ cấp một lần = (lương hưu tháng 10/2013 x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

   Trường hợp của Cô có thời gian công tác là 28 năm 10 tháng (trong đó thời gian từ tháng 4/1993 - 11/2000 không được tính vì thời gian này Cô làm văn thư). Như vậy, thời gian trực tiếp giảng dạy của Cô là 21 năm 2 tháng (tính tròn 21 năm).

   Mức trợ cấp = (3.458.000 x 10%) x 21 năm = 7.261.800 đồng.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ trợ cấp thâm niên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn