Có được xin thôi làm Tổng phụ trách đội?

Ngày hỏi:18/12/2019

Tôi đã làm giáo viên tổng phụ trách đội từ năm học 2013-2014. Đến nay tôi đã kiêm nhiệm liên tục 7 năm. Xin hỏi tôi có quyền được xin thôi không kiêm nhiệm nữa hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định về thời hạn cử giáo viên làm Tổng phụ trách đội, cụ thể như sau:

   - Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

   - Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

   - Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này

   Căn cứ thông tin bạn cung cấp thì bạn làm Tổng phụ trách được 7 năm như (có nghĩa là bạn xin làm thêm Tổng phụ trách đội lần 2), theo quy định bạn được quyền thôi không làm Tổng phụ trách Đội lên Hiệu trưởng nhà trường. Nếu Hiệu trưởng và Hội đồng nhà trường quyết định cho bạn thôi giữ chức vụ thì bạn sẽ không làm Tổng phụ trách đội nữa.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT