Có giới hạn thời gian kiêm nhiệm tổng phụ trách đội của giáo viên không?

Ngày hỏi:13/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có giới hạn thời gian kiêm nhiệm tổng phụ trách đội của giáo viên không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Mục II Thông tư liên tịch 23/TTLN năm 1996, có quy định:

   1. Thời gian giáo viên được cử làm tổng phụ trách ít nhất là 5 năm.

   2. Tổng phụ trách chuyên trách được miễn giảng dạy các bộ môn văn hoá. Tổng phụ trách bán chuyên trách phải tham gia giảng dạy một số giờ, một số buổi theo hướng dưới đây:

   - Dạy thay cho gáo viên nghỉ ốm đau, sinh đẻ.

   - Hoặc có thể dạy đủ số tiết quy định cho 1 lớp (hoặc một số lớp) thuộc bộ môn của mình.

   Nếu vì lý do thiếu giáo viên hoặc do yêu cầu của chuyên môn mà hiệu trưởng nhà trường phân công tổng phụ trách chuyên trách, tổng phụ trách Đội bán chuyên trách phải giảng dạy hoặc dạy quá định mức thì số giờ hoặc số buổi dạy được tính là thời gian giảng vượt giờ và được thanh toán tiền dạy vượt giờ, thêm buổi theo chế độ hiện hành.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời gian giáo viên được cử làm tổng phụ trách đội có thời hạn tối thiểu là 5 năm, không có quy định về thời hạn tối đa bạn nhé.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn