Cơ quan nào quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật?

Ngày hỏi:01/11/2016

Cơ quan nào quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trần Bảo Trang, quê ở Tiền Giang Số điện thoại của em là: 098722*****. Em thấy hiện nay hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đang được thực hiện khá rộng rãi. Em thắc mắc cơ quan nào quản lý nhà nước về vấn đề này? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 6 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.

   Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm:

   a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật;

   b) Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

   c) Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật;

   d) Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn