Cơ sở giáo dục đại học khi công khai chương trình đào tạo phải đáp ứng yêu cầu nào?

Ngày hỏi:02/08/2021

Xin được hỏi, các cơ sở đào tạo đại học khi công khai thông tin về chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo thì phải đáp ứng những yêu cầu nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 21 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 07/08/2021) quy định về chế độ báo cáo và công khai thông tin về chương trình đào tạo, trong đó:

   Cơ sở đào tạo có trách nhiệm công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo các yêu cầu sau:

   - Thông tin chung về chương trình gồm chương trình áp dụng đối với khóa tuyển sinh cụ thể; hình thức, phương thức và thời gian đào tạo; các thông tin theo các yêu cầu của chuẩn chương trình đào tạo;

   - Kết quả đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, những cải tiến chương trình đào tạo đã thực hiện trong vòng 5 năm liền trước đó nâng cao chất lượng đào tạo;

   - Tình trạng kiểm định của các chương trình đào tạo đang thực hiện tại cơ sở đào tạo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT