Có thể xin thôi làm Tổng phụ trách đội bất cứ lúc nào?

Ngày hỏi:01/10/2021

Tôi làm Tổng phụ trách đội được hơn hai năm rồi, tôi thấy không hợp, không còn đam mê, nhiệt huyết như trước nữa. Liệu rằng giờ tôi xin thôi không làm nữa có được không? Tại tôi nghe nói phải làm xong 5 năm mới được nghỉ. Nhờ tư vấn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có thể xin thôi làm Tổng phụ trách đội bất cứ lúc nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định về thời hạn cử giáo viên làm Tổng phụ trách đội, cụ thể như sau:

   - Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

   - Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

   Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

   Theo đó, không có quy định nào bắt buộc giáo viên phải làm Tổng phụ trách Đội đủ 5 năm thì mới có thể không làm nữa. Giáo viên chưa hết thời hạn được cử làm Tổng phụ trách Đội vẫn có thể xin thôi không làm nữa mà không cần phải đáp ứng điều kiện nào. Cho nên nếu bây giờ chị không có nguyện vọng tiếp tục làm nữa thì có thể xin thôi, hiệu trưởng sẽ ra quyết định thôi cử, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định.

   Chị có thể đề xuất nguyện vọng với hiệu trưởng nhà trường để được xem xét, hỗ trợ giải quyết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT