Cử nhân Tiếng anh có thể bồi dưỡng nghiệp vụ để trở thành giáo viên tiểu học không?

Ngày hỏi:14/04/2021

Dạ em nghe nói sắp tới sẽ có khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ cho cử nhân để trở thành giáo viên tiểu học. Cho em hỏi là cử nhân Tiếng anh thì có được tham gia không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 22/05/2021)B quy định về đối tượng áp dụng chương trình bồi dưỡng này gồm có:

   1. Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).

   2. Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

   Như vậy, bạn là cử nhân Tiếng anh có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học thì được tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn