Cùng lúc nhận được giấy báo nhập học đại học và Lệnh gọi nhập ngũ thì phải làm thế nào?

Ngày hỏi:29/12/2014

Em hiện đang là học sinh lớp 12. Sắp tới là kỳ thi đại học và em thuộc trường hợp phải đi khám Nghĩa vụ quân sự. Vậy nếu em thi đậu đại học hoặc cao đẳng gì đó và nhận được Giấy báo nhập học cùng lúc với Lệnh gọi nhập ngũ thì em có được lựa chọn không hay bắt buộc phải đi Nghĩa vụ quân sự thưa luật sư?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đức Chánh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự 2005, Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

   Theo đó, tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 TTLT số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT quy định “Trường hợp công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ”.

   “Công dân đã nhập ngũ vào Quân đội, nếu có Giấy báo nhập học vào các trường đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trước hoặc sau thời điểm nhập ngũ thì báo cáo đơn vị quản lý biết để thông báo cho nhà trường (nơi phát hành Giấy báo nhập học) bảo lưu kết quả trúng tuyển của thí sinh đến khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự”.

   Như vậy, theo quy định này, trong trường bạn nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ.

   Ngay cả trong trường hợp cùng nhận được giấy báo nhập học và giấy nhập ngũ tuy nhiên thời hạn phải có mặt nhập học trước, lệnh gọi nhập ngũ có thời gian quy định có mặt sau thời gian nhập học, bạn vẫn thực hiện lệnh gọi nhập ngũ theo quy định. Khi đến trường làm thủ tục nhập học, bạn phải mang theo Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú cấp. Đồng thời báo cáo đơn vị quản lý biết để thông báo cho nhà trường (nơi phát hành Giấy báo nhập học) được bảo lưu kết quả nhập học theo khoản 4 điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục học tập.


  Nguồn:

  Website Hãng Luật Đức Chánh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn