Đã có giấy xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị có đủ điều kiện để làm hiệu trưởng mầm non không?

Ngày hỏi:26/10/2019
Tôi đã có giấy xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị thì có đủ điều kiện để làm hiệu trưởng mầm non không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 16 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT quy định:

   Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

   Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

   b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

   Bạn muốn làm hiệu trưởng trường mầm non thì phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, giấy xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị chỉ là 1 điều kiện trong số đó mà thôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn