Đăng kí tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Ngày hỏi:23/11/2017

Đăng kí tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Trần Trung Nghĩa, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là: Đăng kí tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đăng kí tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Điều 8 Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   1. Cơ sở đăng kí tổ chức bồi dưỡng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản

   1 Điều 13 của Thông tư này.

   2. Hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng gồm có:

   a) Tờ trình đăng ký nhận nhiệm vụ bồi dưỡng, trong đó cần nêu tóm tắt lý do và

   sự cần thiết bồi dưỡng tại cơ sở giáo dục đại học và năng lực đào tạo của cơ sở;

   b) Đề án bồi dưỡng bao gồm các nội dung:

   - Giới thiệu khái quát về cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ được giao, một số kết quả nổi bật trong công tác đào tạo;

   - Lý do và sự cần thiết tổ chức bồi dưỡng tại cơ sở giáo dục đại học. Nhu cầu của người học, của trường đại học, trường cao đẳng;

   - Trình bày năng lực của cơ sở giáo dục đại học theo các quy định tại Quy chế này.

   3. Quy trình giao nhiệm vụ:

   Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp cơ sở giáo dục đại học đáp ứng đủ các điều kiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng. Trong trường hợp cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các điều kiện quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do bằng văn bản.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc đăng kí tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn