Đăng ký học lại tại cơ sở đào tạo giáo viên được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/03/2020

Đăng ký học lại tại cơ sở đào tạo giáo viên được quy định như thế nào? Mong ban biên tập giải đáp thắc mắc trên giúp mình. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 28 Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT thì đăng ký học lại tại cơ sở đào tạo giáo viên được quy định như sau:

   1. Người học có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này.

   2. Người học có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

   3. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, người học được quyền đăng ký học lại hoặc học đổi sang học phần khác để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

   Trên đây là nội dung về đăng ký học lại tại cơ sở đào tạo giáo viên. Để biết thêm thông tin về vấn đề này bạn tham khảo ở Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn