Đăng ký xác định và xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được giao trực tiếp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/11/2016

Đăng ký xác định và xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được giao trực tiếp được quy định như thế nào? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang làm một nghiên cứu kỹ thuận ứng dụng, cấp bộ. Hiện em đang tìm hiểu một số quy định pháp luật về vấn đề này. Em muốn hỏi: Đăng ký xác định và xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được giao trực tiếp được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Hoàng Anh, Đăk-lăk.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đăng ký xác định và xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được giao trực tiếp được hướng dẫn tại Điều 11 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó:

   1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tư vấn xác định đề tài cấp bộ giao trực tiếp trên cơ sở đề xuất đáp ứng yêu cầu tại Điều 3 của Quy định này.

   2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đề tài được giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân.

   3. Tổ chức, cá nhân được giao đề tài chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 15 của Quy định này và bảo vệ trước Hội đồng tư vấn xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ giao trực tiếp do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập (sau đây gọi là Hội đồng xét duyệt đề tài giao trực tiếp). Thành phần và phương thức làm việc của Hội đồng xét duyệt đề tài giao trực tiếp được áp dụng theo quy định tại Điều 17 của Quy định này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về đăng ký xác định và xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được giao trực tiếp, được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn