Đánh giá định kì học sinh tiểu học về năng lực, phẩm chất gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:07/10/2016

Đánh giá định kì học sinh tiểu học về năng lực, phẩm chất bao gồm những nội dung nào? Bạn đọc Trần Quang Danh, địa chỉ mail trann****@gmail.com hỏi: Tôi được biết hệ thống giáo dục tiểu học hiện nay thực hiện việc đánh giá mới nhưng cũng không theo dõi kỹ lắm, chỉ biết là có hai loại đánh giá là thường xuyên và định kỳ. Nay cho tôi hỏi: Đánh giá định kì học sinh tiểu học về năng lực, phẩm chất bao gồm những nội dung nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới đánh giá định kỳ học sinh tiểu học về năng lực, phẩm chất được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, được hợp nhất từ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2014) và văn bản sửa đổi, bổ sung là Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 06/11/2016), theo đó:

   Đánh giá định kì học sinh tiểu học về năng lực, phẩm chất bao gồm những nội dung sau:

   Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh, tổng hợp theo các mức sau:

   a) Tốt: đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên;

   b) Đạt: đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên;

   c) Cần cố gắng: chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ.

   (Khoản 3 Điều 10 Quy định đánh giá học sinh tiểu học Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề đánh giá định kì học sinh tiểu học về năng lực, phẩm chất, được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn