Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học được quy định ra sao?

Ngày hỏi:03/09/2019

Tìm hiểu quy định về việc đánh giá học sinh tiểu học. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì việc đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

   Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh, tổng hợp theo các mức sau:

   - Tốt: đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên;

   - Đạt: đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên;

   - Cần cố gắng: chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT