Đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/11/2016

Đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em hiện đang là sinh viên đại học. Em có một thắc mắc kính mong được Ban biên tập tư vấn. Đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Em xin chân thành cám ơn! Khánh My (khanhmy****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định tại Điều 25 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT và được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT như sau:

   - Tùy theo từng chương trình, Hiệu trưởng quy định cách thức đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Việc đánh giá mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải do ít nhất 2 giảng viên đảm nhiệm.

   - Điểm của đồ án, khoá luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm chữ theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2, Điều 22 của Quy chế này. Điểm đồ án, khoá luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học.

   - Sinh viên có đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

   Trên đây là quy định về Đánh giá đồ án, khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng. Để hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn