Đánh giá kết quả học tập tại cơ sở đào tạo giáo viên được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/03/2020

Mình có thắc mắc với vấn đề: Đánh giá kết quả học tập tại cơ sở đào tạo giáo viên được quy định như thế nào? Mong nhận được sự phản hồi của ban chuyên viên. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT thi đánh giá kết quả học tập tại cơ sở giáo dục được quy định như sau:

   1. Kết quả học tập của người học được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

   a) Số tín chỉ của các học phần mà người học đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ;

   b) Điểm học phần được làm tròn đến hai chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành thang điểm chữ theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;

   c) Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà người học đăng ký học trong học kỳ đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần;

   d) Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá theo thang điểm chữ tính từ đầu khóa học;

   đ) Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và được đánh giá bằng các điểm chữ A, B, C, D, F theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này mà người học đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ.

   2. Đánh giá kết quả học tập của người học dựa trên cách tính điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và quy đổi điểm học phần tại khoản 1 Điều 30 của Quy chế này.

   Trên đây là nội dung về đánh giá kết quả học tập tại cơ sở đào tạo giáo viên. Để biết thêm thông tin bạn có thể tham khảo ở Thông tư 24/2019/TT_BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn