Dạy thêm, học thêm được quy định thế nào?

Ngày hỏi:13/10/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi nhận thấy những năm gần đây vấn đề dạy thêm, học thêm đang được Bộ giáo dục và đào tạo cũng như toàn xã hội rất quan tâm. Tôi thấy dù đã có nhiều thông tin khác nhau về việc cấm dạy thêm, học thêm nhưng tôi vẫn chưa tìm được quy định nào cụ thể về vấn đề này. Vậy ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc dạy thêm, học thêm được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Xin cám ơn! Trần Anh Thông _ Nam Định

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các quy định về dạy thêm, học thêm được nêu rõ tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

   1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

   2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

   3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

   4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

   5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

   Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

   1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

   2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

   3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

   4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

   a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

   b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

   Điều 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

   1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

   2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh.

   3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

   4. Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khoá biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.

   Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

   Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

   1. Cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

   2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

   a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

   b) Danh sách người dạy thêm;

   c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

   d) Mức thu tiền học thêm.

   Trên đây là một số quy định về việc học thêm, dạy thêm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giáo dục
  Dịch vụ dạy thêm
  Dạy thêm ngoài nhà trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn