Để đạt chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông cần đạt những phẩm chất nghề nghiệp như thế nào?

Ngày hỏi:07/08/2018

Xin chào, tôi tên Minh Huyền là là viên chức đang công tác tại Tỉnh An Giang. Theo như thông tin tôi được biết thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành Thông tư quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Tôi hiện tại cũng đang tìm hiểu vấn đề này, nhưng có vài thắc mắc chưa rõ, nhờ Ban biên tập hỗ trợ: Để đạt chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông cần đạt những phẩm chất nghề nghiệp như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn! (012399****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Để đạt chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông cần đạt những phẩm chất nghề nghiệp như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 04/9/2018, phẩm chất nghề nghiệp được quy định như sau:

   Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

   1. Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp

   a) Mức đạt: thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;

   b) Mức khá: chỉ đạo phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên, học sinh; chủ động sáng tạo trong xây dựng các nội quy, quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;

   c) Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường.

   2. Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

   a) Mức đạt: có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho tất cả học sinh;

   b) Mức khá: lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong nhà trường;

   c) Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường.

   3. Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

   a) Mức đạt: đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân; cập nhật kịp thời các yêu cầu đổi mới của ngành về chuyên môn, nghiệp vụ;

   b) Mức khá: đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân;

   c) Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

   Trên đây là nội dung tư vấn về phẩm chất nghề nghiệp của trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giáo dục phổ thông
  Cơ sở giáo dục
  Hiệu trưởng trường học
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn